Май
Преподобни Арсений Великий

Преподобен Арсений Великий се родил в Рим през IV в. от н.е. в семейството на богати и благочестиви родители и още в ранна детска възраст проявил изключителни интелектуални качества. Запленен от идеите на християнството, бил ръкоположен за дякон, но изпълнявал функциите на друга длъжност. По това време император Теодосий Великий търсел учител за синовете си и му бил препоръчан свети Арсений Великий, заради доказаните изключителни добродетели, знания и умения. Светецът се възпротивил, тъй като му било трудно да се откаже от спокойния и богосъзерцателен живот, но впоследствие оценил предизвикателството и изключително високата стойност на алтернативата да възпита достойни наследници на престола. В Цариград император Теодосий го приел с най-голяма почит и му поверил синовете си Аркадий и Хонорий, а по-късно го направил възприемник при кръщението им , когато вече били на юношеска възраст, според обичая). Теодосий възвел Арсений в звание "сенатор" и в знак на уважение заповядал всички да го наричат "отец на царя и неговите деца". Светецът се заел с поверената му длъжност усърдно и всеотдайно, но дворцовия разкош, светската суета и прекомерните хвалебствия го отегчили и той решил отново да се отдаде на уединение. Свети Арсений тайно напуснал двореца и заминал за Александрия, а оттам се прехвърлил в Скитската пустиня, където се подвизавал преподобен Йоан Колов. Свети Арсений се явил в манастира като прост, смирен странник. Преподобен Йоан изпитал неговото смирение, въвел го в иночески чин , наставлявал го в извършването на духовен подвиг и му заповядал да живее в килия, близо до него. След известно време духовният му наставник му позволил да живее в пустинята. Мълвата за светия живот на Арсений се разнесла надалеч и достигнала до Аркадий, който вече бил император на Източната Римска империя. Той изпратил на учителя си писмо, в което поискал прошка за прегрешенията в младостта си. Свети Арсений му отговорил устно по пратеника, благословил го и му заръчал да води живот, съобразно Божията воля. Преподобен Арсений прекарал 55 години в иночество. Умрял на 100-годишна възраст, в близост до Мемфис. 

Паметта на светеца се почита на 8 май.

Още празнични икони и светци:

 
Свети апостол и евангелист Йоан Богослов

Паметта на свети апостол и евангелист Йоан Богослов се почита на 26 септември. На 8 май е наредено да се празнуват благодатните чудеса, които ставали на гроба му. Свещените песни, които се пеят на този ден, са съставени от свети Йоан Дамаскин и от Цариградския патриарх Герман през VIII в.

Още празнични икони и светци:

 
Свети мъченик Акакий

По времето на император Максимиан (305 - 311 г.) излязла заповед християните да бъдат принуждавани да отдават почит на езически богове и да извършват жертвоприношения в тяхна чест. Началниците на всички военни полкове повикали при себе си всички служещи във ведомството, за да узнаят има ли сред тях християни. В един от полковете бил свети мъченик Акакий,който още от детските си години бил запленен от идеите на християнството. Убеждавали го да се откаже от християнството, но той твърдо стоял зад позициите си. Затворили светеца в тъмница и го подложили на множество зверски мъчения, но той се изцелявал по чудодеен начин. След едноседмичен престой в тъмницата свети мъченик Акакий бил осъден на смърт чрез посичане. 

Паметта на светеца се почита на 7 май.

Още празнични икони и светци:

 
Свети праведни и многострадални Йов

Свети праведни и многострадални Йов живял в Арабия и бил потомък на библейския Авраам. Бил благочестив, мъдър, милосърден и избягвал злото. Бил богат, имал много слуги и стада. Всички жители го уважавали заради добротата и мъдростта му, защитавал немощните, помагал на бедните. Имал седем синове и три дъщери. Всички живеели помежду си в мир и съгласие.

Временно Бог дал власт на Дявола над имуществото на Йов и започнала цяла поредица от трудни изпитания, с които се нарушило спокойствието и благополучието му - разбойници нападнали стадата му, пожар изпепелил овцете и пастирите, а къщата, в която живеел с децата си, била разрушена от буря и те всички загинали. Впоследствие Йов бил поразен от тежка болест - проказа. Лежал на извънселищното бунище, но нито веднъж не похулил Бога - с думи или с дела. Като изпитал по всякакви начини вярата на Йов,  Бог отново му пратил щастие - възвърнал му здравето, силата, дал му на стари години други седем синове и три дъщери, удвоил имотите му. Йов преживял още дълги години, видял внуци и правнуци и умрял "стар и сит на живот".

Паметта на светеца се почита на 06 май.

  • Имен ден празнуват: Йово(-а; -чо; -ко; -ка), Йовита. В етимологичен аспект името произхожда от еврейски и означава "преследван". 

Още празнични икони и светци:

 
Света мъченица Ирина

Ликиний, управител на Магедон, имал дъщеря на име Ирина. Той построил дворец извън града, където дъщеря му живеела встрани от светската суета и развлечения. В двореца поставил златни и сребърни идоли, тъй като той изповядвал езически убеждения. Възпитанието на дъщеря си Ликиний поверил на възрастна наставница и на стареца Апелиан, а 13 момичета били нейни слуги и участвали в заниманията й. Апелиан изповядвал християнски религиозни убеждения, но не говорил за тях пред Ирина, макар да я възпитавал в духа на християнския морал и добродетели. 

Веднъж родителите й я посетили и я уведомили, че предстои да я омъжат. Ирина поискала подкрепа от идолите, но след като не я получила, се обърнала към християнския Бог за помощ и утеха. След една седмица те отново я посетила и тя им разказала за вярата си и за величието на християнския Бог. Те я взели със себе си в града, майката постепенно приела нейната вяра, но бащата продължавал упорито да се кланя на езическите идоли. Ядосан, бащата многократно влизал в конфликти с Ирина и настоявал да се откаже от вярата си, но тя доказала несломимостта на духа си. Той заповядал да я хвърлят под краката на буйни коне, но тя останала невредима, а конете се спуснали срещу него и го ранили. Бог дарил света Ирина с чудодейна сила и тя го излекувала. Така Ликиний осъзнал силата и могъществото на християнския Бог , приел идеите на християнското учение и напуснал високото си обществено положение. В този момент още 3000 души приели християнството. 

Новият управител на страната чул за света Ирина, повикал я при себе си и почнал да я увещава да принесе дарове и жертва на езическите идоли, но тя отказала. Той я подложил на множество зверски мъчения, но тя се спасила по чудодеен начин.  Всички, които станали свидетели на станалите с Ирина чудеса, приели християнството. Управителят решил да подложи светицата на нови мъчения, но тогава народът въстанал в защита на Ирина и го прогонили от града. Малко след това той умрял. Тогава синът му, който получил административната власт над града, възобновил гоненията над християните с още по-голяма жестокост. Ирина била затворена в тъмница и я подложили на нова поредица мъчения, но тя останала невредима. Тогава я обвинили в магьосничество, но тя, обикаляйки по града, проповядвала словото Божие. Много езичници приели чрез нея християнската вяра. Научавайки за предстоящата си смърт, света Ирина събрала вярващите и им казала. На следващия ден излязла извън пределите на града заедно с Апелиан и няколко благочестиви мъже, влязла в една пещера и помолила да затрупат входа й с камъни. Така пещерата станала нейна гробница. Света мъченица Ирина живяла през втората половина на I и началото на II в.

Паметта на света великомъченица Ирина се почита на 5 май.

  • Имен ден празнуват: Ирина(-ка), Ина(-ка), Ира(-ка), Ирен(-а; -ка) и др. В етимологичен аспект името произхожда от гръцки и означава "мир и спокойствие". 

Още празнични икони и светци:

 
Света преподобномъченица Пелагия

По времето на император Диоклетиан епископ Клинон бил наклеветен, че разпространява християнски идеи. Императорът заповядал да бъде заведен в съда, но той успял да напусне града и да се скрие в планината, заедно с други християни. На територията на Римската империя започнало жестоко гонение на християните. По това време в Тарс живеела девойката Пелагия, която била невероятно красива и имала благороднически произход. От майка си била възпитана в духа на езическите идеи, но попаднала на християни и от тях била въведена в лоното на християнския живот и убеждения. Девойката приела свето Кръщение и се отрекла от суетата на светския живот. Харесал я знатен момък от царския род и я поискал за своя съпруга, но тя категорично отказала. Света Пелагия помолила майка си да излезе извън града дапосети дойката си, защото знаела, че в близост до дома й се укривал епископ Клинон. Сред придружаващите я слуги имало и други християни. Майката на преподобномъченица Пелагия разбрала, че дъщеря й раздала повечето си накити и лични средства на бедните, ядосала се за изповядването й на християнски идеи и уведомила царския родственик за това. В гнева си тя се надявала, че младият мъж ще съумее да я откаже от увлечението й. Момъкът не успял да й повлияе, много се натъжил, почувствал се в безизходица и в момент на слабост се самоубил. Страхувайки се от отмъщението на императора, майката отишла при него и му разказала всичко за Пелагия и увлечението й към християнството. Император Диоклетиан бил поразен от красотата на девойката и поискал да бъде една от жените му, но тя отказала. Впоследствие била подложена на много зверски мъчения и била убита през 288 г. Костите на света пеподобномъченица Пелагия били изхвърлени извън града, но епископ Клинон ги прибрал и ги погребал в планината, наречена Ливан. По време на царуването на император Константин Великий над тленните й останки бил построен храм. 

Паметта на света Пелагия се почита на 4 май.

Още празнични икони и светци:

 
Свети мъченик Тимотей и света мъченица Мавра

Свети мъченик Тимотей и света мъченица Мавра пострадали през 286 г., по време на царуването на император Диоклетиан. Били измъчвани по заповед на египетския управител в Тиваида, Ариан, който по-късно също станал мъченик. Свети Тимотей изпълнявал длъжността на четец в църквата, заради което бил задържан под стража и заставен да предаде всички църковни книги на езичниците. Те ги смятали за едни от най-убедителните средства за разпространение на християнската вяра. Светецът не се подчинил на заповедта, а по-късно отказал да принесе жертва на боговете в езическото капище, отказал да се отрече и от християнските си убеждения. Тогава при управителя завели и неговата красива съпруга, света Мавра, за която свети Тимотей се бил оженил преди няколко дни. Младата жена убедително застанала зад решенията на съпруга си и приела християнските убеждения за свое верую. Двамата били разпнати на кръстове и поставени един срещу друг. Така престояли девет денонощия, а на десетото умрели.  По-късно в Цариград тържествено била чествана паметта им, в построения в тяхна чест храм, в близост до Юстиниановите дворци. От това се прави заключението, че именно в този храм се намират част от мощите им. 

Паметта на светците се почита на 3 май.

  • Имен ден честват: Тим(-о; -а), Тимотей(-я), Мавра, Мавродин(-а), Маври(-я) и др. В етимологичен аспект името Мавра произхожда от гръцки и означава "черен". 

Още празнични икони и светци:

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща > Край >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Рекламa

Последни творби

Синьо огледало

News image

"Очистих се, защото направих добро на най-лошия."  /Елин Пелин, "Огледалото на свети Христофор"/ "Огледало, отразяващо всекиму своето." /Йеронимус Бош/  В митологичната система на древните българи огледалото е един от...

Последни картини | Ваня Никитова | Tuesday, 1 August 2017

Продължава...

More in: Последни картини

100%
-
+
1
Show options
"Свещеният хляб"

0.00 Лв.
Таликтрум / Обичниче
Таликтрум / Обичниче
150.00 Лв.
"Синьо огледало"

275.00 Лв.
"Сънят на пеперудата"

280.00 Лв.
Азиатски натюрморт
Азиатски натюрморт
0.00 Лв.
Чудотворна Богородица
Чудотворна Богородица
140.00 Лв.

Христос Вседържител
Христос Вседържител
150.00 Лв.

Св. Трифон Зарезан
Св. Трифон Зарезан
280.00 Лв.

Св. Св. Кирил и Методий
Св. Св. Кирил и Методий
260.00 Лв.

Разпятие Христово
Разпятие Христово
280.00 Лв.
Полски цветя
Полски цветя
240.00 Лв.

Триумфът на люляка
Триумфът на люляка
800.00 Лв.

Натюрморт "Екзотика"
Натюрморт
0.00 Лв.
Пейзаж „Хармония”
Пейзаж „Хармония”
800.00 Лв.

С дъх на орхидеи
С дъх на орхидеи
550.00 Лв.

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на бисквитки.