Май
Свети мъченик Теодот Анкирски и седем свети деви-мъченички

Свети мъченик Теодот Анкирски и седемте свети деви - мъченички Текуса, Александра, Клавдета, Фаина, Ефрасия, Матрона и Юлия изповядвали християнски убеждения. Свети мъченик Теодот пострадал по време на Първото гонение над християните, организирано от император Диоклетиан (284 - 305 г.). Той бил собственик на страноприемница и по най-различни начини помагал на своите съмишленици - укривал ги от преследвачите, хранел гладните, подпомагал беззащитните и откупвал задържаните в тъмница, прибирал телата на умъртвените и ги погребвал скришом, макар да осъзнавал на какъв голям риск се излага. по това време били заловени седем девици - християнки, които били доживели до преклонна възраст в целомъдрие и безбрачие. Заради изпоядване на християнски идеи те били подложени на зверски мъчения и впоследствие били удавени. Свети Теодот, заедно със своя родственик Полихроний, прибрал телата им и ги погребал. Управителят разбрал за това и се разгневил. Телата на мъченичките били извадени от земята и изгорени, след което била издадена заповед да бъдат намерени и задържани хората, които ги погребали. Сред заподозрените и задържани християни бил и Полихроний. От страх, че ще бъде измъчван и умъртвен, той издал свети Теодот. Въпреки че имал възможност да се скрие, Теодот се предал доброволно. Управителят се опитвал да го убеди да се откаже от християнските си убеждения, но напразно - той възразил отривисто с гневна реч, с която провокирал негодуванието на жреците и народа. За дързостта си бил наказан със зверски мъчения. След 15-дневен затвор бил умъртвен през 303 г.

Паметта на светеца се почита на 18 май.

Още празнични икони и светци:

 
Свети великомъченик Николай Софийски

Свети великомъченик Николай Софийски е българин от Янина, (Тесалия), син на благочестиви родители - Мартин и Ефросиния. Получил добро образование, усвоил обущарския занаят. Отличавал се с изключителни ум и красота, но бил принуден да напусне родния си град, тъй като близките му се опасявали, че може да бъде потурчен. Преместил се в София и свети Николай печелел добре, споделял имуществото си с бедни и малоимотни, раздавал милостиня. Местните хора го обичали заради добротата и мъдростта му. Свети Николай сключил брак, но турците и тук станали реална заплаха за него, за това се наложило да избяга в Румъния, където бил взет в гвардията на великия воевода Мирчо. Върнал се в София при съпругата и децата си на 45-годишна възраст и този път турците били твърдо решени да го приобщят към вярата си. Те го поканили на обяд и решили да изпият по чаша турски шербет, а в неговия било сложено приспивателно. Турците извършили над него обряда мохамеданско обрезание. Когато се събудил, той с плач се прибрал в дома си и не излязъл оттам в продължение на една година. Преди Празника Възнесение Господне турският ходжа го предупредил, че занапред ще трябва да посещава турската джамия. Свети николай твърдо заявил, че нищо не ще го отвърне от християнската вяра и бил хвърлен в затвора, където го подложили на множество мъчения. Въпреки че съдията провъзгласил свети Николай за невинен, фанатизираните турци го извели извън града, в местността Трите кладенци (Юч Бунар) и бил убит с камъни на 17 май 1555 г. Тленните му останки били изгорени и съгласно повелите на Корана, прахта му била разпръсната из 4-те посоки на света. От мощите му била намерена само една част от теменната кост и няколко обгорели костици, които днес се съхраняват в църквата "Свети Николай Софийски", която била издигната на лобното му място, около 300 години след смъртта му. Житието на свети Николай Софийски е написано от дякон Матей Граматик, съвременник на светеца и очевидец на мъченическата му смърт.

Паметта на свети Николай Софийски се почита на 17 май.

Още празнични икони и светци:

 
Свети апостол Андроник и неговата помощница Юния

Свети Андроник бил един от 70-те апостоли на Христос и е сродник на свети апостол Павел, който споменава за него в "Послание до Римляните": "Поздравете Андроника и Юния, мои сродници и съзатворници, които са чутовни между апостолите и които още преди мене повярваха в Христос>" (Рим-16:7). Свети Андроник благовествал в различни страни и бил епископ в Панония. Той приел мъченическа смърт и неговите мощи, както и мощите на света Юния, били намерени в гр.Евгения, Византия.

Паметта на светците се почита на 17 май.

Още празнични икони и светци:

 
Преподобен Теодор Освещени

Свети Теодор Освещени е ученик на преподобен Пахомий Великий. Получил прозвището си "Освещени", тъй като единствен той в манастира имал свещенически сан. В духовната обител на преподобен Пахомий Великий дошъл на 14-годишна възраст и станал един от любимите му ученици, тъй като показал изключителен интелект, доказал високите си нравствени добродетели и призванието си за монашески живот. След смъртта на преподобен Пахомий свети Теодор Освещени станал игумен на Тавена и другите духовни обители. Умрял ок.360 г.

Паметта на светеца се почита на 16 май.

Още празнични икони и светци:

 
Преподобен Пахомий Великий

Преподобен Пахомий Великий е роден в гр.Тиваида (Египет), в края на III в. Родителите му били езичници, но той от малък се отнасял с предубеждения към почитането на култовите фигури. На 20-годишна възраст бил принуден да изостави родния си дом и да постъпи във войската, тъй като тогава се водела война. По пътя войниците се спрели в един град, където имало много християни. Те много впечатлили преподобен Пахомий с милосърдието, отзивчивостта и саможертвата си. Техните високи нравствени добродетели предизвикали уважението на свети Пахомий към тяхната вяра и не след дълго той я приел за свое собствено религиозно убеждение. След края на войната свети Пахомий се върнал в родината си и потърсил свещеник, който да го въведе в Тайнството свето Кръщение. След като бил кръстен, свети Пахомий научил за различните лъжеучения, които предизвиквали разкол в Църквата и поискал да се оттегли в пустинята, за да потърси съветите на опитен мъдър старец. По това време в Тиваидската пустиня живеел отшелникът Паламон, който водел свят живот, изпълнен с труд и лишения. Той приел при себе си свети Пахомий и заедно се занимавали с предене и тъкане на груб вълнен плат за власеници. Те го продавали и със средствата, получени от него, се издържали и подпомагали бедните. Трудностите не пречупили характера на свети Пахомий. Той често се отдалечавал от своето жилище и веднъж дошъл до Тавена, близо до р.Нил. Спрял за кратък отдих и по време на молитвата чул глас, който го съветвал да се засели тук и да основе манастир. Появил се ангел в образ на отшелник и му връчил, написан върху дъска, устав за иночески живот. Завръщайки се в килията си, той разказал всичко на стареца, който го благословил да живее отделно и дори му помогнал да си построи малка килия в Тавена. Пахомий се поселил в нея, но често посещавал стареца Паламон и продължавал да се вслушва в наставленията му. След няколко години старецът умрял. В близост до килията си свети Пахомий построил малък храм, където първоначално произнасял проповедите си пред овчарите, които пасели стадата си в околността. Постепенно много езичници приели християнството, братята се увеличили и свети Пахомий написал устав, съдържащ монашески правила. Отличавал се с изключителна строгост, справедливост и последователност. Монасите, живеещи в манастира, били равнопоставени и всеки се занимавал с нещо, което да допринася за общото благо - обработване на нивите, предене на вълна, тъкане на власеници, плетене на рогозки, кошници и др. В манастира постъпвали и деца за възпитание и към тях се отнасяли с особена загриженост. Когато броят на иноците драстично се увеличил, свети Пахомий разделил манастира на няколко обители и назначил някои от учениците си за игумени. След известно време Тавенското иноческо общество се състояло от 10 манастира, а иноците били над 7000. Изестно време преди смъртта му Бог пратил на свети Пахомий във видение бъдещото запустяване на основаните от него обители. Подвижникът се натъжил и непрестанно се молил за своите последователи. Наистина, днес в страната, в която свети Пахомий основал своя манастир, не властва християнската вяра. Неговите обители са изчезнали, но духът, идеите и правилата, създадени от свети Пахомий, са живи. В 348 преподобен Пахомий, след кратко боледуване, умрял, но след себе си оставил ученици, които наброявали 14 000.

Паметта на светеца се почита на 15 май.

Още празнични икони и светци:

 
Свети мъченик Исидор

По времето на император Декий (249 - 251 г.) свети Исидор бил взет насила във войската. Още от малък бил възпитан в духа на християнските добродетели и когато войводата разбрал това, го посъветвал да приеме езическото вероизповедание и да принесе жертва на идолите. Свети мъченик Исидор отказал и бил подложен на зверски мъчения - бил бит с волски жили, а впоследствие му бил отрязан и езика. През 251 г. свети Исидор бил осъден на смърт чрез посичане, а впоследствие войводата онемял - Божието наказание за извършеното злодеяние го застигнало. 

Паметта на свети Исидор се почита на 14 май.

Още празнични икони и светци:

 
Света мъченица Гликерия

Света мъченица Гликерия девица е дъщеря на знатен римски сановник, която приела християнската вяра след смъртта на родителите си. По време на гоненията над християните увещавала към твърдост, непоколебимост и последователност при изповядването на вярата. По време на едно езическо тържество се явила в езическото капище, счупила един от идолите и по заповед на градоначалника била затворена в тъмница. Предложили й да се откаже от християнската си вяра и да приеме езически убеждения, но тя отказала и била подложена на множество мъчения. Света Гликерия издържала стоичеки всички изпитания. След време управителят заповядал да я преместят в гр.Ираклия, където отново била подложена на изтезания. Тъмничният стражар Лаодикий, който бил свидетел на мъченическия й подвиг, приел християнството и бил посечен с меч като християнин. Света мъченица Гликерия била хвърлена на лъвовете в цирка, но те не й се нахвърлили, а кротко легнали в краката й. Девойката умряла, докато се молела на Бога за тиха смърт. Това се случило по време на гоненията над християните при император Антонин (138 - 161 г.).

Паметта на света Гликерия се почита на 13 май.

Още празнични икони и светци:

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща > Край >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Рекламa

Последни творби

Синьо огледало

News image

"Очистих се, защото направих добро на най-лошия."  /Елин Пелин, "Огледалото на свети Христофор"/ "Огледало, отразяващо всекиму своето." /Йеронимус Бош/  В митологичната система на древните българи огледалото е един от...

Последни картини | Ваня Никитова | Tuesday, 1 August 2017

Продължава...

More in: Последни картини

100%
-
+
1
Show options
"Свещеният хляб"

0.00 Лв.
Таликтрум / Обичниче
Таликтрум / Обичниче
150.00 Лв.
"Синьо огледало"

275.00 Лв.
"Сънят на пеперудата"

280.00 Лв.
Азиатски натюрморт
Азиатски натюрморт
0.00 Лв.
Богородица Троеручица
Богородица Троеручица
200.00 Лв.
Св. Трифон Зарезан
Св. Трифон Зарезан
280.00 Лв.

Спасовден (Възнесение Х-во)
Спасовден (Възнесение Х-во)
500.00 Лв.

Св. Св. Кирил и Методий
Св. Св. Кирил и Методий
260.00 Лв.

Богородица Троеручица
Богородица Троеручица
180.00 Лв.
Настроение
Настроение
330.00 Лв.

С дъх на орхидеи
С дъх на орхидеи
550.00 Лв.

Изобилието на България
Изобилието на България
1 000.00 Лв.

Натюрморт "Романтика"
Натюрморт
0.00 Лв.
Каменното цвете
Каменното цвете
300.00 Лв.

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на бисквитки.